Pentax Optio 750Z or Nikon Coolpix L1 or Fujifilm E900